LAN- vad är det?

LAN är en förkortning som står för det engelska uttrycket Local Area Network, vilket alltså betyder lokalt nätverk. Förkortningen används ofta i samband med att man anordnar ett så kallat LAN-party. Detta innebär att en grupp människor träffas på en plats där de alla kopplar upp sina datorer till ett och samma, lokala, nätverk. Syftet med detta är att man skall kunna spela olika dataspel mot varandra på detta nätverk. Ofta pågår dessa event under ett par dagar, vilket gör att de ofta förläggs till helgerna. Deltagarna sitter i stort sett dygnet runt och interagerar med varandra via sina datorer. Den här typen av tilldragelser blir allt vanligare och anordnas mer och mer frekvent.

 

Stora tillställningar
LAN-sammankomster är ofta stora tillställningar som lockar tusentals deltagare från alla delar av världen. Det allra största LAN-partyt anornas faktiskt i svenska Jönköping varje år och kallas Dreamhack. Men man behöver inte alltid vara så många för att det skall räknas som ett LAN, det räcker faktiskt med att man är två stycken som kopplar upp sig tillsammans på ett nätverk och spelar med eller mot varandra.LAN- vad är det 2

 

Sammankomsterna är ett bra sätt för de som delar detta intresse att träffa och lära känna varandra. Dessutom brukar det vara ett bra sätt att ta del av nyheter och att lära sig nya saker inom data- och spelområdet. Alla dessa människor som samlas sitter naturligtvis på olika kunskaper och de brukar inte vara snåla med att dela med sig av det som de kan. Tvärtom brukar deltagarna på den här typen av event vittna om den goda och kamratliga stämningen samt viljan att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskaper.

 

Organisationen runt om
På ett LAN får varje deltagare en delegerad plats där man kan sätta upp all den utrustning som man har med sig till eventet. Denna plats är sedan basen för de dagar som sammankomsten pågår. De flesta lämnar knappt sin plats för att få ut maximalt av sitt deltagande men det finns trots det områden som är avsedda för att deltagarna skall kunna sova och äta när dessa behov väl uppstår.

bookshelf