LAN- vad är det?

LAN är en förkortning som står för det engelska uttrycket Local Area Network, vilket alltså …
bookshelf